Το Kίνημα

Το «ΥΝΙ ΠΙΡΟΥΝΙ» είναι ένα κίνημα αλληλέγγυας συναλλαγής μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.

Κύριος σκοπός του κινήματος είναι να προβάλει επωνύμως Ελληνικά τυποποιημένα και πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, προστατεύοντας τον ΄Έλληνα καταναλωτή και παραγωγό από αλόγιστη εκμετάλλευση ενδιάμεσων.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Τυπώνοντας επί της συσκευασίας την ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης σε όλα τα βιολογικά ecommerce facebook ads agency προϊόντα με το σήμα «ΥΝΙ ΠΙΡΟΥΝΙ», αποκλείουμε την υπερτίμηση τους από ενδιάμεσους μεταπράτες και έτσι ο καταναλωτής προστατεύεται πληρώνοντας την ίδια τιμή παραγωγού από όπου και αν προμηθευτεί το προϊόν αυτό.

Το κίνημα, με αυτή την καινοτομία, αποσκοπεί στην δημιουργία μιας εναλλακτικής μορφής απευθείας εμπορίου μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή για μια αλληλέγγυα διαφανή, άμεση και μακρόχρονη σχέση συναλλαγής.

Προτείνει συνεργασία προς τον καταναλωτή προσφέροντας δίοδο επαφής σε τυποποιημένα, πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα ποιότητας χωρίς προστιθέμενη εμπορική υπεραξία και προσβλέπει στην υποστήριξή του.

Οι παραγωγοί βιοκαλλιεργητές αυτών των προϊόντων, αγωνίζονται για μια βιώσιμη, αϊφόρο, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαίσθητη παραγωγή που θα καθιστά δυνατή την αξιοπρεπή διαβίωση του στον τόπο του.

Στην προσπάθεια μας να προβάλλουμε την ιδέα της αλληλέγγυας συναλλαγής μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, αναζητούμε υποστήριξη και συμπόρευση με τον κάθε ευαισθητοποιημένο καταναλωτή και λιανοπωλητή που αναγνωρίζει την κοινωνική αυτή ανάγκη.

Οι λιανοπωλητές που συμμετέχουν στο κίνημα «υνί- πιρούνι» προβάλλονται επωνύμως μέσα από όλα τα διαθέσιμα σε μας μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης διαφοροποιούνται και αναγνωρίζονται με ειδικό αυτοκόλλητο σήμα του κινήματος «ΥΝΙ ΠΙΡΟΥΝΙ» στην πρόσοψη του καταστήματος τους.

Η συμμετοχή σου προσφέρει τα μέγιστα στην ανάδειξη, προβολή αλλά και προστασία του κινήματος μας, για το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θα αποτελέσει μοντέλο για ένα κοινωνικά ευρύτερο κίνημα στον τόπο μας.

Κατάθεσε την άποψη και τα σχόλια σου για το κίνημα μας.

Ευχαριστούμε πολύ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ

Μέλος μπορεί να γίνει ο κάθε ενήλικος παραγωγός / βιοκαλλιεργητής ή ομάδες τους ανά την Ελλάδα, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο κίνημα «ΥΝΙ ΠΙΡΟΥΝΙ» και αποδέχονται τις αρχές και τους όρους του κινήματος.

• Οι παραγωγοί πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων ή οι ομάδες τους (με οποιαδήποτε μορφή νομικής οντότητας) θα πρέπει να ανήκουν στην πιστοποιημένη βιολογική φυτική, ζωική ή και μελισσοκομική παραγωγή και η πιστοποίηση τους να είναι από αναγνωρισμένους από το κράτος φορείς πιστοποίησης.

• Τα παραγόμενα από μέλη, πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να παράγονται, να φυλάσσονται, να τυποποιούνται και να συσκευάζονται κατ αποκλειστικότητα σε, ελεγχόμενες, και πιστοποιημένες υποδομές (εντός του Ελλαδικού χώρου) σύμφωνα με όλες τις Ελληνικές και Κοινοτικές προδιαγραφές που ισχύουν για τα βιολογικά τρόφιμα.

• Η κάθε συσκευασία θα φέρει τα στοιχεία και την πιστοποίηση του κάθε παραγωγού / παραγωγών μελών, των οποίων τα προϊόντα περιέχει.

• Τα μέλη θα πρέπει να ορίζουν οι ίδιοι, να αποδέχονται και να δεσμεύονται για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κοινά αποδεκτές τιμές για συγκεκριμένες ποσότητες των προϊόντων που θα φέρουν το σήμα «ΥΝΙ ΠΙΡΟΥΝΙ»

• Τα μέλη θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν νόμιμα παραστατικά πωλήσεων.

• Η ονομασία της κάθε ομάδας θα πρέπει να προσδιορίζει την γεωγραφική καταγωγή και χώρο δραστηριότητας της.

So What is This About?

Participation